Terug naar startpagina Oud-leerlingbond Logo olb-smi Sint-Maarteninstituut

Dagelijks bestuur olb-smitis
Tijdschrift Kontakt olb-smitis
Jaarlijks banket olb-smitis
Contactinformatie olb-smitis
Nuttige links olb-smitis1. Doel en werking

Wie of wat is de oud-leerlingenbond ?

De oud-leerlingenbond werd opgericht op 17 februari 1905 en is gevestigd in het Sint-Maarteninstituut (SMI) en het Technisch Instituut Sint-Maarten (TIS), Esplanadeplein 6 te 9300 Aalst.

De oud-leerlingenbond is een feitelijke vereniging, opgericht voor onbepaalde duur, die stoelt op de principes van een v.z.w. zoals die bestonden of gekend waren op 15 januari 1967, de dag waarop de huidige statuten werden geherdefinieerd.

De oud-leerlingenbond heeft tot doel :

  • De oud-leerlingen van het instituut te verenigen.
  • De vriendschappelijke betrekkingen tussen al zijn leden te bevorderden.
  • Het cultureel leven van de oud-leerlingen en van de sympathisanten van het instituut te bevorderen.
  • In het algemeen alle initiatieven te nemen met het oog op de verwezenlijking van zijn doelstellingen in het belang van de bond, zijn leden, het instituut, zijn leerlingen en het katholiek onderwijs.

De oud-leerlingenbond is sterk sociaal geŽngageerd m.b.t. de leerlingen van het SMI-TIS, zowel op individueel vlak als wat betreft de omkadering. Zo werd in het instituut onder impuls van de oud-leerlingenbond in 1961 van start gegaan met een boekenfonds met als doel de aanschaf van boeken financieel te ondersteunen voor de leerlingen van minder kapitaalkrachtige ouders. Dit boekenfonds evolueerde vrij snel naar een sociaal fonds dat wordt gespijsd door vrijwillige bijdragen van de oud-leerlingen maar ook van de ouders van leerlingen en uit de opbrengsten van activiteiten van de bond. Over de jaren heen stortte de bond in de kas van het fonds meedere tienduizenden euros. Een onafhankelijke instantie binnen de school beheert op een zeer ernstige en discrete manier de toewijzing van deze nog steeds meer dan noodzakelijke middelen. Daarnaast draagt de oud-leerlingenbond regelmatig zijn financieel steentje bij in de financiering van de materiŽle omkadering van de leerlingen, o.m. door gehele of gedeeltelijke financiering van onderdelen van concrete projecten (aankoop van meubilair, didactisch materiaal en dies meer). Ook voor dit doel maakte de oud-leerlingenbond meerderen duizenden euros vrij.

Bij de start van het schooljaar 2013 - 2014 sloegen de oud-leerlingenbonden van het SMI-TIS ('t Klein College) en van het Sint-Jozefinstituut (de Jozefienen) de handen in elkaar om voortaan als ťťn organisatie verder door het leven te gaan.

Kunnen toetreden tot de oud-leerlingenbond van het SMI-TIS-SJI :

  • De oud-leerlingen die al dan niet hun einddiploma in het instituut behaalden.
  • Het onderwijzend en het administratief personeel van het instituut.
  • De oud-personeelsleden van het instituut.
  • Bij uitbreiding en mits akkoord van het bestuur van de vereniging, elkeen waarmee de bond of het instituut een nauwe betrekking hebben.

De jaarlijkse minimum lidmaatschapsbijdrage wordt bepaald door het bestuur.
Vanaf het schooljaar 2014-2015 bedraagt deze jaarlijkse bijdrage 13,25 EUR, inclusief een abonnement op het ledenblad Kontakt.
Elk extra bedrag, hoe klein ook, wordt overgemaakt aan het sociaal fonds ter ondersteuning van minderbegoede leerlingen van het college.

 

2. privacyverklaring

Op 25 mei 2018 trad de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. De Oud-leerlingenbond SMI-TIS-SJI (kortweg OLB) respecteert uw privacy en zal uw persoonlijke gegevens conform deze regelgeving beschermen.

De door u aan de OLB (SMI, Esplanadeplein 6, 9300 Aalst) meegedeelde gegevens worden verwerkt door de OLB met het oog op zijn ledenbeheer en het beheer van de gegevens van zijn sympathisanten en sponsors, evenals voor direct marketing, zoals het toesturen van een nieuwsbrief, ledenboekje, uitnodigingen tot activiteiten enz.

U hebt het recht op inzage en verbetering van de op u betrekking hebbende persoonsgegevens. U hebt tevens het recht u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden. Daartoe kunt u een e-mail sturen aan info@olbs-mitis.be  met duidelijke vermelding van uw naam. Om u uit te schrijven voor alle communicatie kunt u een e-mail sturen naar hetzelfde adres.

We hebben ons privacybeleid gepubliceerd op onze website. Neem even de tijd om ons privacybeleid door te lezen.
U kan er naar doorklikken op deze
LINK NAAR PRIVACYVERKLARING.

created by MVC-webdesign Oud-leerlingenbond Sint-Maarteninstituut (SMI) / Technisch Instituut Sint-Maarten (TIS)
Sint-Jozefinstituut (SJI)