Terug naar startpagina Oud-leerlingbond Logo olb-smi Sint-Maarteninstituut

Dagelijks bestuur olb-smitis
Tijdschrift Kontakt olb-smitis
Jaarlijks banket olb-smitis
Contactinformatie olb-smitis
Nuttige links olb-smitis

 

Oud-leerlingenevenement zaterdag 2022

19 november 2022.  We zijn 50 jaar verder van het jaar waarin we het college verlieten.  Van zilvervos naar goudvos.  Bij het weerzien van de vroegere klasgenoten erkenden we mekaar soms moeilijk.  Op leeftijd komen doet iets met een mens. We zien er anders uit. Toch zijn we van binnen nog steeds dezelfden.

Opvallend was dat geen enkele leraar  van vroeger (van wie wij in de Handel ooit les kregen) aanwezig was. Begrijpelijk, gezien hun hoge leeftijd.  We vernamen dat sommigen al overleden zijn.  Ook enkele vroegere klasgenoten zijn al gestorven.  Ten onrechte denken we dat alles en iedereen blijft zoals het was. Maar er is het Griekse gezegde : “Panta rhei”! (alles vloeit).

Eens we met de oud-leerlingen van de andere klassen een groep vormden, werden we uitgenodigd op een rondleiding door het college.  De heer Marc Leyman, Algemeen Directeur, heeft een goede uitleg gegeven bij alle nieuwigheden die aan bod kwamen. Heel wat is veranderd in de school. Er zijn de goed uitgeruste klaslokalen voor chemie, in het gebouw waar vroeger de turnzaal was. De lokalen voor de lessen fysica zijn dan weer in een ander gebouw ondergebracht. Als ik het goed begrepen heb, is de turnzaal verhuisd naar de overkant van de Vrijheidstraat.

De gebouwen van de vroegere meisjesschool, het St-Jozefsinstituut, zij nu verbonden met deze van het SMI. Hiervoor werd een muur gesloopt, alsook de vroegere ‘Mariagrot’.

Interessant was het bezoek aan het vroegere priesterhuis.  Er werd uitgelegd hoe het leven er aan toe ging binnen het gebouw .  We kregen te horen dat er bij de maaltijden, in de refter van het gebouw, een strenge rangorde onder de priesters van toepassing was. De superior was de baas en gaf het startsein als de maaltijden mochten komen.  Hij deed dit door op een knop te drukken.  De priesters met de hoogste rang hadden steeds hun vaste plaats.  Er werd ons medegedeeld dat sedert 2006 in het huis geen priesters meer logeren.  Het gebouw zelf (het zogenaamde Witte Huis) is een stille getuige van de mensen die zich gans hun leven ingezet hebben voor het christelijke gedachtengoed.  Wij vernamen dat het huis geklasseerd is als onroerend erfgoed en dat bijgevolg alles zoveel mogelijk in zijn vroegere staat moet behouden blijven.

Een bezoek aan de kapel mocht natuurlijk niet ontbreken.  Het is wel confronterend om te zien hoe het grootste deel ingenomen wordt door meubilair dat bestemd is om een maaltijd te gebruiken of om te studeren.  De ruimte om te bidden is tot een minimum herleid.  Het is allicht een afspiegeling van de secularisering van onze samenleving.

Na de rondleiding werden we uitgenodigd voor de huldiging van de jubilarissen en op de receptie.  Een uur later konden we aanschuiven voor een lekker diner.

Er werd heel wat over en weer gepraat.  Het grootste deel van ons leven ligt achter ons.  Wij hadden heel wat te vertellen…

Het was een samenkomst die veel deugd gedaan heeft.

Rudy Bruylandt
Goudvos
Handel 1972

  

created by MVC-webdesign Oud-leerlingenbond Sint-Maarteninstituut (SMI) / Technisch Instituut Sint-Maarten (TIS)
Sint-Jozefinstituut (SJI)