Terug naar startpagina Oud-leerlingbond Logo olb-smi Sint-Maarteninstituut

Dagelijks bestuur olb-smitis
Tijdschrift Kontakt olb-smitis
Jaarlijks banket olb-smitis
Contactinformatie olb-smitis
Nuttige links olb-smitis


Impressies banket 2006 : Even terug 18

Twee maanden, ja ja, twee maanden of het zal niet veel schelen, voor de eigenlijke datum van het jaalijkse banket van de oud-leerlingenbond van SMITIS, hadden de doorluchtige medewerkers aan dit respectabele blad (Kontakt, n.v.d. webmaster) al besloten dat ondergetekende een artikel zou schrijven over dit gebeuren!

Ik was nog niet ingeschreven, wist nag niet exact wanneer het was en had er zelfs geen benul van of ik wel kan gaan maar toch stond al vast dat ik een artikel zou schrijven!

Nu ja, er was wel een goeie reden om we! te gaan : mijn eerbiedwaardige collega's en ik die in juni 1981 de SMI-schoolpoort met een stevige dreun definitief (oh, wat is alles toch relatief!) achter ons dichtgooiden, zouden gedurende de bovenvermelde festiviteit in de bloemetjes gezet worden als ZILVERVOSSEN.

Maar is dat in feite wel een reden om te feesten? Als trouw lezer van dit blad herinner ik mij immers nog zeer levendig de tijd waarin ik al die diamant-, goud-, zilver- en andere vossen, al dan niet vergzeld van schrikwekkende priesterfiguren in lange zwarte soutane, beschouwde als "ouwe zakken" (men vergeve mij deze weinig respectvolle benaming). De laatste jaren merkte ik echter dat er tussen de gehuldigden hier en daar al een bekende zat en toen het septembernummer dit jaar verscheen, bleek dat er geen ontkomen meer aan was : ik was wel degelijk terechtgekomen in de categorie van de jongste "ouwe zakken".

Een mens kan dan depressief worden, zich de weinige haren die nog overblijven van de schedel rukken en jammeren over die al te vlug vervlogen jeugdjaren, maar haalt dat iets uit ? Neen, natuurlijk. Die onbezorgde en soms onbezonnen jeugdjaren komen immers nooit meer terug.

En toch ... dat waren we nu net wel van plan. Met Filip, mijn beste maat en de enige die ik wel nog regelmatig zie, zijn we onmiddellijk in gang geschoten om zoveel mogelijk van nze ex-klasgenoten op te sporen. Ondanks de praktische lijst die ons door het OLB-bestuur ter beschikking werd gesteld, kwam er heel wat bel- en mailwerk aan te pas. Een enkel spoor liep dood in Kongo, een ander belandde bij de paus in Rome (Ja ja, Johan Van den Eeckhout is, naast pastoor in Vlierzele ook hoofdproost geworden in het Belgisch Leger, een functie vergelijkbaar met die van bisschop, vandaar ...) maar gelukkig waren de anderen het niet zo ver gaan zoeken.

Zo zijn we er in geslaagd niet minder dan 12 van de 17 6de Latijn-Wetenschappers van het gezegende jaar 1981 (het jaar namelijk waarin ons aller SMI eeuweling werd) bijeen te krijgen. Wie had dat ooit gedacht van een bende snoodaards waarvoor in de derdes nog een extra klassenraad moest bijeengeroepen worden ? Ze hadden er immers niets beters op gevonden dan een hitparade op te stellen van de leerlingen die er in slaagden zoveel mogelijk minpunten bijeen te sprokkelen door opmerkingen, straffen en ander "moois",

De heer Herman Haerens herinnerde het zich nog alsof het gisteren was! Maar dat belette hem niet diezelfde belhamels 28 jaar later vast te leggen op de gevoelige plaat in de inkomhal van het G- blok in SMI 2.

Dan hadden we in feite wel al een heel deel van de avond achter de rug.

Om de avond in de gepaste stemming aan te vatten en omdat we de voorziene tijd van drie kwartier voor het aperitief wat te beperkt vonden, hadden we er al een kleine receptie ten huize van ondergetekende op zitten.

We zullen de achtbare lezer pleiaden van cliches in de stijl van "gij zijt precies wat verdikt !" of "die is nog niks veranderd !" of "gij zijt zeker nog gegroeid ?" besparen en resumeren dat in de beginfase iedereen ernstig werd bestudeerd om te zien hoe hij de voorbije 25 jaar was doorgekomen.

Toen we uit de toch net niet echt gezellig te noemen- kelderverdie ping van het voornoemde G-blok bevrijd werden, verbroederden we aangenaam met onze andere collega's ZILVERVOSSEN die spijtig genoeg niet zo talrijk waren komen opdagen. Dat kon trouwens ook gezegd worden van de GOUDVOSSEN, die in aantal zowaar werden geklopt door een groepje dartele DIAMANTVOSSEN die daarom op een welgemeend applaus werden onthaald. Dat applaus kwam onder andere ook van een vrij groot aantal kersvers afgestudeerden. Wees welkom in de grote familie oud-leerlingen van SMITIS, beste jongelui!

Een mens zou ondertussen zowaar vergeten te vermelden waarvoor we onder andere gekomen waren :  eens goed ons buikje rond te eten. Voor de meeste mensen van onze leeftijd bleek dat absoluut geen problemen op te leveren, zeker niet dankzij het zeer gesmaakte menu dat ons werd geserveerd. Toen bovendien bleek dat we door een flesje wijn extra te consumeren ook nag een "goed werk" deden, hebben we ons eveneens op dat vlak niet ingehouden.

In dit verband bleek echter wat 25 jaar geleden ook al duidelijk was : namelijk dat sommigen in onze klas toch dat ene tikkeltje, verstandiger waren dan de anderen. Slechts twee van de twaalf ex-6LWE-ers hadden er immers aan gedacht een BOB mee te brengen in de gedaante van hun echtgenote. De dames zaten er in het begin wat onwennig bij maar merkten al zeer vlug dat het er allemaal goedlachs aan toe ging en schaterden op den duur van ganser harte mee.

Want als er een ding is dat we zeker hebben gedaan, is het dat : we hebben ons kostelijk geamuseerd. Tijdens hele onvergetelijke avond liepen de tranen meermaals van ieders wangen bij het ophalen van de heuglijke herinneringen uit onze schooltijd zoals daar waren : onze laatstejaarsreis naar Israel onder leiding van collega Joos De Kuyper, het tripje naar Parijs met klastitularis Gilbert Coens, de onvermijdelijke anekdotes uit de lessen, enzovoort, enzovoort ...

We zeiden het dikwijls : ondanks het feit dat de meesten mekaar nog nauwelijks gezien hadden in de loop van de voorbije 25 jaar / was het precies of het allemaal pas gisteren gebeurd was. Het was net alsof die 25 jaar er gewoon niet geweest waren en dat onze schooltas nog naast onze stoel stand.

Op die manier leek het dus toch dat we plotseling terug 18 waren, al was het maar voor even.

Daarom willen we de OLB danken en de verantwoordelijken aansporen om hun inspanningen onverdroten verder te zetten.

Guy Backaert

 

created by MVC-webdesign Oud-leerlingenbond Sint-Maarteninstituut (SMI) / Technisch Instituut Sint-Maarten (TIS)
Sint-Jozefinstituut (SJI)